Datum objave: 30.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok do vključno  06. 04. 2011)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE IMUNOLOGIJA   (M/Ž) za  nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti 
  • izvolitev v naziv asistent za področje Imunologija

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: 

od 30. 03. 2011  do vključno 06. 04. 2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana
Ime in priimek: Irena Nekrep
Telefonska številka:  01 724 38 01