Datum objave: 30.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,  
Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  

visokošolski učitelj/izredni profesor

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje nemškega jezika,
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv izredni profesor za področje sociologije,  izdana na Univerzi v Ljubljani.
 • zahteva se znanje in bibliografija s področja študij družine, vsakdanjega življenja, življenjskih potekov, spolov, seksualnosti.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum nastopa dela, delovni čas:  

1. 10. 2011

5. Delovni čas, trajanje zaposlitve: 

polni delovni čas, možnost zaposlitve za nedoločen čas

6. Rok za prijavo:

30. 3. 2011 do 29. 6. 2011

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: