Datum objave: 05.04.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:   
FAKULTETA ZA FARMACIJO,
Aškerčeva 7,
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž

Šifra delovnega mesta: D019001
Tarifni razred: IX
Šifra naziva: 3
Naziv: Docent 

2. Pogoji za opravljanje dela

 • zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8. raven izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv za področje farmacevtske nanotehnologije,

funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:   

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke
 • koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom,
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
 • vodenje,
 • ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,
 • mentorstva, 
 • znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
 • proučevanje in razvijanje konceptov,
 • skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov,
 • druge naloge

4. Sklenitev delovnega razmerja

za določen čas nadomeščanja odsotne delavke,  s polnim delovnim časom.

5. Rok za prijavo:  

do vključno 20.5.2011

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka:    4769-505
E-mail: