Datum objave: 12.04.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj v nazivu docent  (D09001)
na Katedri za matematiko in fiziko
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja matematike
 • veljaven habilitacijski naziv docent za področje matematike
 • najmanj 3 leta  delovnih izkušenj s področja pedagoškega in raziskovalnega dela
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost,  organizacijske sposobnosti in komunikativnost
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehniških in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

Datum objave: 12.4.2011, rok 90 dni;  do 11.7.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: