Datum objave: 22.04.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA
Šifra delovnega mesta:  (D019001)
Tarifni razred: IX
Šifra naziva:  3 / 2 / 1
Naziv: docent /izredni profesor/redni profesor
1 prosto delovno mesto
Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktor znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent / izredni profesor / redni profesor za področje računalništva in informatike
 • Funkcionalna znanja:
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev 
 • Kandidat/ka naj izkaže predavateljsko pedagoške izkušnje in znanstvene dosežke

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor  nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov).

4. Rok za prijavo:

od dne 22.04.2011 do vključno 22.05.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Škrlj
Telefonska številka: 01 4768 304
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.