Datum objave: 22.04.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4
Portorož

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ- za področje ANGLEŠKEGA JEZIKA
zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti,
 • veljaven učiteljski pedagoški naziv za didaktiko angleščine,
 • znanje slovenščine,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,
 • mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo: 

90 dni      26.4.2011 do 25.7.2011

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela
05 67 67 221
E- mail: