Datum objave: 09.05.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC (D010001)
za področje matematike na Katedri za matematiko in fiziko
s polnim delovnim časom, za določen čas 1 leto (študijsko leto 2011/12)
z možnostjo podaljšanja

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univ. dipl. matematik (VII/2)
  • veljaven habilitacijski naziv: strokovni sodelavec za področje matematike ali asistent za področje matematike
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
  • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo:

Datum objave: 9.5.2011, rok: do 31.5.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: