Datum objave: 24.05.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisani delovni mesti:

ASISTENT/-KA na Katedri za interno medicino za
nedoločen čas z nepolnim delovnim časom – štiri delovna mesta

2.     Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:

8 dni, od 24. 5. 2011 do 1. 6. 2011

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: