Datum objave: 23.05.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: 

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA KADROVSKE ZADEVE

1. Delavno msto:

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba pravne smeri
 • najmanj 5 let vodstvenih izkušenj
 • poznavanje predpisov področja
 • dobro znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Opis dela in nalog:

I.I. Splošni opis:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote
 • skrbi za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote
 • pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih
 • različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili

I. II. Podrobnejši opis:

 • organizira, vodi in razporeja delovne naloge znotraj službe
 • skrbi za pravilnost postopkov in pravil
 • pripravlja po navodilih predpostavljenega kadrovsko razvojne in druge analize ter  kadrovske načrte
 • koordinira, spremlja in usmerja ter  nadzira  kadrovske postopke delavcev na univerzi
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih aktov s kadrovskega področja
 • v skladu s pravili stroke opravlja dela s področja kadrovskih zadev
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega  mesta po nalogu  nadrejenega

4. Rok za prijavo:

23.5.2011 – 31.5.2011

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Kadrovska služba rektorata, Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596