Datum objave: 25.05.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT – D010001 (v nazivu asistent z doktoratom) (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

izvolitev v naziv asistent za področje Krajinska ekologija s prostorsko informatiko

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: 

od 25.05.2011 do vključno 01.06.2011.
Pričetek dela 01.07.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501