Datum objave: 21.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-3/docent za področje Astronomije in astrofizike(Šifra DM: D019001),
zaposlitev za nedoločen čas in s polnim delovnim časom, od 01.08.2011 dalje

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti s področja fizike, veljavni izvolitveni naziv docenta za področje Astronomije in astrofizike,
 • sposobnost raziskovanja na visokem mednarodnem nivoju,
 • delo v mednarodnih raziskovalnih kolaboracijah,
 • sposobnost in izkušnje na področju timskega raziskovalnega dela in informiranja javnosti,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.  Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo:

5 dni, do 26.7.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: