Datum objave: 31.05.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

asistent za področje babištva – babiške nege
(šifra DM D010001)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnih časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje babištva – babiške nege

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:

 • smisel za organizacijo lastnega dela in skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum pričetka dela:

1. 10. 2011

5.  Rok za prijavo:

15 dni (od 31. 5. 2011 do 15. 6. 2011)

6. Kontaktna oseba na članici:
   
 Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: