Datum objave: 31.05.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

visokošolski učitelj za področje naravoslovnih predmetov (področje biofizike in biomehanike),
šifra DM D019001
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv:  visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) za področje Biofizika ali Biomehanika

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela:

1. 10. 2011

5.  Rok za prijavo:

90 dni (od 31.5.2011 do 30.8.2011)

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: