Datum objave: 01.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE SLIKARSTVA (m/ž)
Šifra DM: D019001   
Tarifni razred: IX
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

Priznanje pomembnih umetniških del
Veljaven habilitacijski naziv (docent, izredni profesor, redni profesor) za področje slikarstvo
Retorične sposobnosti: inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje umetniškega in raziskovalnega dela ter študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • umetniško in znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
  • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

 90 dni, vključno do 1.9.2011

5. Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
Nastop dela 1.10.2011

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Dekan: prof. Bojan Gorenec 
Telefonska številka: 251 27 26
E-mail: