Datum objave: 06.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,  
Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 visokošolski učitelj
(v nazivu izredni ali redni profesor)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje francoskega jezika,
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv izredni profesor ali redni profesor za področje odnosov z javnostmi,  izdana na Univerzi v Ljubljani,
 • zahteva se znanje in bibliografija s področja odnosov z javnostmi, komunikacijskega menedžmenta in strateškega komuniciranja

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad
 • delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum nastopa dela, delovni čas:  

1. 10. 2011

5. Delovni čas, trajanje zaposlitve:

 polni delovni čas,
1 leto (od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012)
možnost zaposlitve za nedoločen čas

6. Rok za prijavo:

6. 6. 2011 do 6. 9. 2011

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: