Datum objave: 09.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA INŠTITUTU ZA PATOLOŠKO FIZIOLOGIJO
Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti
 • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Patološka fiziologija
 • Znanje slovenščine
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.Začetek dela:

1. 10. 2011

5.Rok za prijavo:

90 dni, od 9. 6. 2011 do 7. 9. 2011

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik Inštituta za patološko fiziologijo akad. prof. dr. Janez Sketelj, dr. med.
Telefonska številka: 01 543 7046