Datum objave: 09.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA SLIKOVNO DIAGNOSTIKO

za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom 

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv :
 • za habilitacijsko področje Radiologija ali za habilitacijsko  področje Interna medicina, s tem da ima specializacijo iz nuklearne medicine ali
 • za habilitacijsko področje Onkologija in radioterapija, s tem da ima specializacijo iz radiologije.
 • Po preteku habilitacijskega naziva za zgoraj navedeno področje, se mora kandidat/ka habilitirati za področje Slikovna diagnostika.
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas v UKC Ljubljana oziroma v drugem učnem zavodu UL MF
 • Znanje slovenščine
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Začetek dela:
1. 10. 2011


5.    Rok za prijavo:
90 dni, od 9. 6. 2011 do 7. 9. 2011

6.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 01 543 7722