Datum objave: 21.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana
 
1.Razpisano delovno mesto:

(ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-3/ DOCENT za področje matematike,
zaposlitev za nedoločen čas in s polnim delovnim časom, od 01.08.2011 dalje.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti s področja matematike,
 • veljavni habilitacijski naziv docenta s področja matematike,
 • uspešno raziskovalno delo ter raziskovalni rezultati na področju numerične matematike,
 • izkušnje s pedagoškim delom,  smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenščine. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali raziskovalne reference s področja numerične matematike.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, med drugim še posebej pri predmetih  s področja numerične matematike
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

5 dni, do 26.7. 2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: