Datum objave: 21.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Asistent/ka za Didaktiko slovenščine
Za določen čas enega leta (12 mesecev) od 01.10.2011 do 30.9.2012 z možnostjo podaljšanja 
Za polni delovni čas (100%)
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VII/2
Šifra naziva: 3
Naziv: Asistent

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: - VII/2 stopnje
 • profesor/ica slovenskega jezika ali profesor/ica razrednega pouka       
 • Ostali pogoji:
 • povprečje ocen na dodiplomskem študiju in diplome vsaj 8
 • veljavni habilitacijski naziv Asistent za področje Didaktika                                   
 • slovenščine (v kolikor ga kandidat/ka nima, mora takoj po   
 • sprejemu na delovno mesto vložiti vlogo za izvolitev v naziv)
 • praktične izkušnje pri poučevanju v 1. In 2. Triletju OŠ
 • Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s stalnim ali začasnim bivališčem v   
 • Ljubljani oz. njeni bližnji okolici.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo: 15 dni od objave

5.Kontaktna oseba na članici:
 
Ime in priimek: Barbara Mlakar
Telefonska številka: 01 / 5892 261
E-mail: