Datum objave: 21.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

1.Razpisano delovno mesto:

visokošolski učitelj za področje analizne kemije na katedri za analizno kemijo
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti,
 • veljavni naziv docent,
 • izredni profesor, redni profesor za področje analizne kemije,
   
  pridobljen na Univerzi v Ljubljani,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • aktivno znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,
 • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,
 • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo.

4.Rok za prijavo:

Od 21. 6. 2011   do 20. 9. 2011

5.Kontaktna oseba na članici

Ime in priimek: dekan prof. dr. Anton Meden
Telefonska številka: 2419-350
E-mail: