Datum objave: 22.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž
Za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega delavca
Šifra DM: D019001
Šifra naziva: 3
Naziv: docent
Polni delovni čas: 40 ur tedensko

2.Pogoji za opravljanje dela:  

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (pravo)
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje mednarodnega prava
 • 3.Funkcionalna znanja in ostale  zahteve:  
 • Retorične sposobnosti,
 • Inovativnost,
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4.Delovne izkušnje:  /

5.Poskusno delo: /

6.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
 • predavanja študentom;
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo.

7.Rok za prijavo: 5 dni (27. 6. 2011)

8.Kontaktna oseba na članici:

LILIJANA ZDEŠAR, tel. 4203128
E-mail: