Datum objave: 30.06.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MESTUniverza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za družinsko medicino za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:


  • Zahtevana izobrazba: dr. med.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Družinska medicina.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:

5 dni, od 30.6.2011.
 
5.     Kontaktna oseba na članici:


Ime in priimek: predstojnik Katedre za družinsko medicino prof. dr. Igor Švab
Telefon: 01 438 6915