Datum objave: 01.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI, ANALIZE IN POROČANJE

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba
 • najmanj 5 let vodstvenih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

I.II. Podrobnejši opis:

 • organizira, vodi in razporeja delovne naloge znotraj službe,
 • vodi in sodeluje pri nalogah na področju analiz, načrtovovanja ter poročanja univerze,
 • sodeluje pri pripravi predlogov in izhodišč za oblikovanje strategije UL,
 • koordinira in sodeluje pri pripravi dokumentov za evalvacije, akreditacije UL ter sistema kakovosti,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega  mesta po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo:

1.7.2011 – 6.7.2011

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.