Datum objave: 08.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

asistent za področje fizioterapije (šifra DM D010001)
Delovno mesto razpisujemo za določen čas do predvidoma 23. 6. 2012, s polnim delovnih časom (nadomeščanje delavke med porodniških dopustom).

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba - 7. raven izobrazbe:
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje fizioterapije
 • Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum pričetka dela: 1. 10. 2011

5.Rok za prijavo: 30 dni (od 8. 7. 2011 do 7. 8. 2011)

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: