Datum objave: 08.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
   
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
na Oddelku za tekstilstvo
šifra del. mesta: D019001,
šifra naziva: 3,
naziv: docent,
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): VII/2 na  področju grafike, arhitekture, oblikovanja  in priznanje pomembnih umetniških del
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje informacijska in grafična tehnologija ali oblikovanje tekstilij in oblačil ali grafično oblikovanje
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • Delovne izkušnje:/                         
 • Poskusno delo:/
 • 3.Kratek opis dela in nalog:
    
  oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
 • izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

5 dni (do 12.7.2011)

5.Kontaktna oseba na članici:

Helena Zalar, tel. 200 32 39