Datum objave: 12.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA
Šifra delovnega mesta: D019001
Tarifni razred: IX

2.Trajanje zaposlitve:

 • Nedoločen čas s polnim delovnim časom.

3.Pogoji za opravljanje dela:

 • Priznana pomembna umetniška dela za področje gledališke in radijske umetnosti,
 • Veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje scenaristika za film in televizijo, pridobljen na Univerzi v Ljubljani (izvajanje predmetov Osnovne dramskega pisanja in scenaristike, Dramsko pisanje 1,2, Dramaturško delo)

4.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
 • Skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • Opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5.Rok za prijavo:

5 dni (od 12.7. do 16.7.2011)
 
6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: