Datum objave: 13.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,Oddelek za biologijo,Večna pot 111,1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT
šifra delovnega mesta : D010001
za določen čas – od 01.10.2011 – 30.09.2012
s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba ( stopnja in smer ): doktorat znanosti (prejšnji),ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje biokemije in/ ali molekulske biologije
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine ( študentov ), uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo: do 19.08.2011

 • Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ter priloženim življenjepisom sprejema :
 • Biotehniška fakulteta – kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
E-mail: