Datum objave: 13.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo,  Večna pot 111, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT
šifra delovnega mesta : D010001
za določen čas – od 01.10.2011 – 30.09.2012
s krajšim – 20 urnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba ( stopnja in smer ): visokošolska univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ustrezne smeri ali doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
  • Veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje fiziologije živali
  • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine ( študentov ), uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

do 19.08.2011

5.Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ter priloženim življenjepisom sprejema:

Biotehniška fakulteta – kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
E-mail: