Datum objave: 15.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1.RAZPISANO DELOVNO MESTO:

UNIVERZITETNI UČITELJ za področje ekonomije (M/Ž) v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor (3 delovna mesta)
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01.08.2011 za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • doktorat znanosti z ustreznega področja,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje ekonomije,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.

3.KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

 • V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

4.ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: 01.08.2011


5.ROK ZA PRIJAVO: 14 dni od dneva objave (do 29.07.2011)

6.KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:

Ime in priimek: Dijana Llugolli
Telefonska številka:01 5892 590
E-mail: