Datum objave: 15.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA NA UL

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

1.Razpisano delovno mesto:

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 (FINANČNE IN GOSPODARSKE ZADEVE) J017903
Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s 3-mesečnim poskusnim delom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ekonomske smeri (bolonjski sistem),
 • poznavanje finančno računovodskih predpisov,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju financ in računovodstva ter javnih naročil,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3.Opis dela in nalog:

 • načrtovanje, organizacija in nadzor dela v finančno-računovodski službi;
 • v skladu s sklepi organov UL in Fakultete za upravo ter veljavnimi predpisi, opravljanje nalog s svojega delovnega področja in samostojno vodenje zadev različnih področij;
 • priprava predlogov za splošne akte fakultete in predlogov sklepov ter navodil za fakultetne organe in notranje uporabnike s finančno-računovodskega področja;
 • sodelovanje pri razvoju računalniških programov na finančno-računovodskem področju ter skrb za pravilno uporabo le-teh;
 • priprava in vodenje postopkov javnega naročanja, z izdajo mnenj k investicijski dokumentaciji o virih financiranja;
 • kontrola preverjanja predlogov pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje finančnega poslovanja fakultete ter spremljanje pravilnega izvajanja le-teh;
 • upravljanje z inštrumenti finančnega zavarovanja ter kontrola nad evidenco finančnih zavarovanj;
 • priprava finančnega načrta in njegovih rebalansov ter nadzor njegovega izvajanja; priprava letnega delovnega načrta službe;
 • strokovno delo za Upravni odbor fakultete;
 • svetovanje in pomoč (na svojem področju) vodjem enot fakultete in delavcem Finančno-računovodske službe;
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv.

4.Rok za prijavo: do vključno 11. 8. 2011.

Kandidati/ke pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev (dokazila o izobrazbi, CV, morebitna priporočila itd.) na naslov:
Fakulteta za upravo,
Kadrovska služba, Gosarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana
ali po el. pošti: ks@fu.uni-lj.si.

5.Kontaktna oseba na članici:

Mateja D. Murgelj; el. naslov: ks@fu.uni-lj.si.