Datum objave: 15.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  (MEDNARODNA)  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA  ZA ARHITEKTURO

1.Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje arhitekture - predmet Arhitekturno oblikovanje 1,
za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s pričetkom dela 1.10.2011

2.Pogoji za opravljanje dela:   

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti ali
 • priznanje pomembnih umetniških del                    
 • veljaven habilitacijski naziv: docent za področje arhitekture    
 • funkcionalna znanja: retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis dela in nalog:        

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:30 dni od objave

5.Kontaktna oseba na članici:

Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon:01/2000 721
e-mail:vili.ogrizek@fa.uni-lj.si    

Razpis odobril: Dekan prof.mag. Peter Gabrijelčič
Ljubljana:28.6.2011