Datum objave: 19.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
  
ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM IX. (m/ž)
na Oddelku za tekstilstvo     
šifra del. mesta: D010001
tarifni razred: XI
za določen čas 1.8.2011-31.7.2012 s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): dr. znanosti s področja tekstilstva
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje tekstilstvo oz. oblikovanje tekstilij in oblačil
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 • Delovne izkušnje:/
 • Poskusno delo:/

3.Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

5 dni do 23.7.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39