Datum objave: 18.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC H019007
Delovno razmerje: določen čas, 36 mesecev;
krajši delovni čas – 50%, 20 ur/teden;         
predviden datum sklenitve delovnega razmerja – 1. 8. 2011 ali 1. 9. 2011

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • doktorat znanosti,
 • izvolitev v naziv znanstveni sodelavec ali docent s področja statistike (oz. primerljivo področje)

3.Kratek opis dela in nalog:

 • Splošni opis:znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

18. 7. 2011 do 22. 7. 2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: