Datum objave: 23.11.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna (mednarodna) objava prostih delovnih mest

 

 

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1. Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI/A UČITELJ / UČITELJICA

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

1.    Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): VII. stopnja (umetniške smeri)

2.    Veljaven habilitacijski naziv: docent, izr. prof. ali redni prof. za habilitacijsko področje oblikovanje tekstilij in oblačil

3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel zaorganizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4.    Delovne izkušnje:  /

5.    Poskusno delo:     /

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 01.12.2007

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. Karin Košak

Telefonska številka: 01 / 200 32 51

E-mail: