Datum objave: 23.11.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Predavatelj/predavateljica za predmet Športna vzgoja

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba – profesor športne vzgoje, veljaven habilitacijski naziv: predavatelj za področje znanost o športu - kineziologija.

Retorične sposobnosti, fizična moč, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

Delovno razmerje se sklene za 75 % delovni čas za določen čas enega leta.

 

3.Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.

 

4.     Rok za prijavo:

Od 23.11.2007 do 30.11.2007

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tina Hribar Trifunović

Telefonska številka: 01 / 58 05 139

E-mail: