Datum objave: 21.07.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ITALIJANSKO KNJIŽEVNOST
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat  znanosti s področja literarnih ved, po štud.programu italijanski jeziki in književnosti
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za italijansko književnost in relevantna bibliografija
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • znanje slovenščine na visoki stopnji,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.),
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.Rok za prijavo:

30 dni, do vključno 22. 8. 2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: