Datum objave: 01.08.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:  FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž
 
2. Šifra delovnega mesta: D019001
3.
 Tarifni razred: IX
4.
 Šifra naziva: 3
5.
 Naziv: Docent 

6. Pogoji za opravljanje dela: 
a.
zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8. raven izobrazbe)
b. veljaven habilitacijski naziv za področje farmacevtske kemije,
c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti,
inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

7. Kratek opis dela in nalog: oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter
prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov, organiziranje
ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom
 in dognanji stroke ter koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev
predmeta, predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov, usmerjanje
raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, mentorstva, 
znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke, proučevanje in razvijanje
konceptov, skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov, druge naloge.

8. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

9. Rok za prijavo: do vključno 26.8.2011


10. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka:4769-505
E-mail: