Datum objave: 03.08.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: 

1. STROKOVNI DELAVEC VI – digitalni arhivist v Arhivu družboslovnih podatkov
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VI. (22 pl.r.)
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2011 oz. za čas trajanja projekta
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
•Zahtevana izobrazba: računalniški/ informatični ali organizacijski/upravljavski
profil, ali druge ustrezne smeri
•vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področjih zahtevanih del in nalog
•poznavanje modelov in postopkov digitalne hrambe (OAIS, TRAC, TDR - ISO/DIS 16363, DSA)
•aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
•znanja za razvijanje in nastavitve (odprto kodnih) programov za podporo arhivskemu upravljanju
•poznavanje osnov informatike, predpisov in standardov, spletnih tehnologij in standardov,
•znanje vsaj enega višjega programskega jezika ter operacijskega sistema, poznavanje sistemov
za delo s podatkovnimi bazami
•poznavanje predpisov področja
•komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti
•natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo,
•smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog

3. Opis dela in nalog:
SPLOŠEN OPIS
•samostojno opravljanje strokovno organizacijskega dela na svojem delovnem področju
•izvajanje operativnih nalog
•oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja
•predstavljanje in promoviranje izvajanih projektov v publikacijah, predavanjih
in na strokovnih srečanjih
•koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja
•spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju
•usposabljanje in dodatno izobraževanje za delo
•redno sestankovanje s sodelavci;
•opravljanje drugih naloge po nalogu nadrejenega

PODROBEN OPIS
•informacijska in organizacijska podpora nad poteki dela v arhivu
•spremljanje razvoja in priprava organizacijskih in tehničnih podlag za zagotovitev delovanja zaupanja vrednega
digitalnega repozitorija
•uvajanje odprto kodnih programov in dodatkov in uporaba metapodatkovnih standardov za podporo trajni digitalni hrambi
•podpora fizičnemu shranjevanju in zagotavljanju dostopnosti digitalnih gradiv
•usposabljanje in vodenje sodelujočih (stalnih in pomožnih sodelavcev, dajalcev) pri nalogah poteka dela v arhivu
•spremljanje izpolnjevanja nalog na drugih projektih za zagotavljanje doseganja ciljev
•izdelava periodičnih poročil, sodelovanje pri načrtovanju optimizacije stroškov in zagotavljanju kakovosti storitev
•uvajanje standardov za kakovostno in usklajeno izvajanje postopkov pri ravnanju z gradivi, ustvarjanju metapodatkov in dokumentiranju


PRIJAVA NAJ VSEBUJE
- Pisne vloge z življenjepisom (zaželen Europass) in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
- Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Arhiva.
- Kandidate pozivamo, da nam v enostranskem dopisu napišejo svoje videnje delovnega mesta, kaj lahko sami doprinesejo k boljšemu delu v ADP.

- Rok za prijavo
2.8. – 22.8.

- Predviden nastop delovnega mesta
1. 9. 2011 (obstaja možnost, da bo datum nastopa delovnega mesta nekoliko zamaknjen)

- Poskusno delo
3 mesece

- Do kdaj
Za določen čas, s polnim delovnim časom, do 31.12.2011 z možnostjo podaljšanja.