Datum objave: 03.08.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza vLjubljani,Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: 

1.SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-0 – Odprti dostop do statističnih mikro podatkov
javnih ustanov v Arhivu družboslovnih podatkov
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII. 2-0 (29 pl.r.)
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2011 oz. za čas trajanja projekta
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
•Zahtevana izobrazba: matematično-statistična izobrazba, družboslovno-metodološka/informatična
(ekonomska, psihološka, pedagoška ali kaka druga smer) ali ustrezne druge smeri,
•vsaj 1 leto delovnih izkušenj na podobnih področjih
•poznavanje podatkovnih virov pod skrbništvom javnih ustanov
(registri, anketni viri ipd. na SURS, IVZ, MVZ…)
•razumevanje metod in administrativnih vidikov ustvarjanja, vrednotenja kakovosti, ter dostopa do
mikropodatkov javnih ustanov
•aktivno poznavanje najmanj enega statističnega paketa
•poznavanje metapodatkovnih standardov v statističnih in arhivskih okoljih (SDMX, DDI, METIS ipd.)
•poznavanje zakonodaje in postopkov glede ravnanja z osebnimi podatki
•aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
•komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti
•natančnost, profesionalnost, pripravljenost za timsko delo,
•smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog
•sposobnost samostojne priprave in oblikovanja besedil

3. Opis dela in nalog:
SPLOŠEN OPIS
•samostojno opravljanje strokovno organizacijskega dela na svojem delovnem področju
•izvajanje operativnih nalog
•oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja
•predstavljanje in promoviranje izvajanih projektov v publikacijah, predavanjih in na strokovnih srečanjih
•koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja
•spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju
•usposabljanje in dodatno izobraževanje za delo
•redno sestankovanje s sodelavci;
•spremljanje in podpora pri izvajanju nalog pri tekočih projektih arhiva
•opravljanje drugih naloge po nalogu nadrejenega
PODROBEN OPIS
•evidentiranje mikropodatkov, ki jih ustvarjajo javne ustanove
•spremljanje razvoja in novosti pri pristopih za zagotavljanje dostopa do mikropodatkov javnih ustanov
•izbor, priprava verzij mikropodakov za javno rabo in za znanstveno rabo, dokumentacija, ter organiziranje dostopa
•komuniciranje in sodelovanje z ustvarjalci in uporabniki
•vključevanje obravnave mikropodatkov javnih ustanov v potek dela v arhivu
•obveščanje in usposabljanje uporabnikov domačih in mednarodnih mikropodatkov (Eurostat, Svetovna banka, IPUMS, itd.)
 


PRIJAVA NAJ VSEBUJE
- Pisne vloge z življenjepisom (zaželen Europass) in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
- Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Arhiva.
- Kandidate pozivamo, da nam v enostranskem dopisu napišejo svoje videnje delovnega mesta, kaj lahko sami doprinesejo k boljšemu delu v ADP.

- Rok za prijavo
2.8. – 22.8.

- Predviden nastop delovnega mesta
1. 9. 2011 (obstaja možnost, da bo datum nastopa delovnega mesta nekoliko zamaknjen)

- Poskusno delo
3 mesece

- Do kdaj
Za določen čas, s polnim delovnim časom, do 31.12.2011 z možnostjo podaljšanja.