Datum objave: 03.08.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto: 

 

1.SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – Promocija, usposabljanje in podpora uporabnikom za dostop do gradiv v
Arhivu družboslovnih podatkov
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII. 1 (28 pl.r.)
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2011 oz. za čas trajanja projekta
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
•Zahtevana izobrazba: družboslovna izobrazba z raziskovalnimi in/ali pedagoškimi izkušnjami ali statistična izobrazba,
družboslovno-metodološko/informatične smeri (ekonomska ali kaka druga smer) ali ustrezne druge družboslovne smeri,
•vsaj 1 leto delovnih izkušenj,
•poznavanje in izkušnje preproste in napredne uporabe družboslovnih ali podobnih podatkov,
•poznavanje in izkušnje s ponudbo/pripravo učnih gradiv v različnih internetnih okoljih,
•aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
•komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti,
•profesionalnost, pripravljenost za timsko delo,
•smisel za samostojno organiziranje delavnic in programov usposabljanja in
•sposobnost samostojne priprave in oblikovanja besedil.

3. Opis dela in nalog:
SPLOŠEN OPIS
•samostojno opravljanje strokovno organizacijskega dela na svojem delovnem področju
•izvajanje operativnih nalog
•oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja
•predstavljanje in promoviranje izvajanih projektov v publikacijah, predavanjih in na strokovnih srečanjih
•koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja
•spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju
•usposabljanje in dodatno izobraževanje za delo
•redno sestankovanje s sodelavci;
•spremljanje in podpora pri izvajanju nalog pri tekočih projektih arhiva
•opravljanje drugih naloge po nalogu nadrejenega

PODROBEN OPIS
•organiziranje delavnic,
•priprava programov usposabljanja uporabnikov in pridobivanje zunanjih sodelavcev
•organizacija priprave učnih gradiv
•spremljanje razvoja in novosti v izobraževalni ponudbi sorodnih ustanov, njihova promocija
•komuniciranje in sodelovanje z ustvarjalci in uporabniki, predstavljanje vsebin na internetu, socialnih omrežjih in v tiskani obliki
•dnevna podpora in svetovanje uporabnikom


PRIJAVA NAJ VSEBUJE
- Pisne vloge z življenjepisom (zaželen Europass) in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
- Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Arhiva.
- Kandidate pozivamo, da nam v enostranskem dopisu napišejo svoje videnje delovnega mesta, kaj lahko sami doprinesejo k boljšemu delu v ADP.

- Rok za prijavo
2.8. – 22.8.

- Predviden nastop delovnega mesta
1. 9. 2011 (obstaja možnost, da bo datum nastopa delovnega mesta nekoliko zamaknjen)

- Poskusno delo
3 mesece

- Do kdaj
Za določen čas, s polnim delovnim časom, do 31.12.2011 z možnostjo podaljšanja.