Datum objave: 08.08.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom (nadomeščanje porodniške)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat naravoslovnih ali biotehniških znanosti
 • inovativnost,
 • sposobnost za timsko delo,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti
 • delovne izkušnje na področju biokemije in molekularne biologije (heterologne ekspresije in čiščenja proteinov)
 • 3 mesečno poskusno delo

3. Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu: Metagenomika za preučevanje in biorudarjenje bakterijskih lakaz za sonaravno ohranjanje okolja
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:

15 dni do vključno 22.08.2011

Datum začetka zaposlitve (predvidoma): 01.09.2011

5. Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Selma Uršula MUHAR
Telefonska številka: 01/320 3701