Datum objave: 25.08.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM (D010001), Katedra za metalne konstrukcije
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja gradbeništva, konstrukcijska smer
  • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Gradbene konstrukcije
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
  • znanja za uporabo računalniških programov

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4.Rok za prijavo:

Datum objave: 25.8.2011, rok: do 2.9.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: