Datum objave: 02.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/KA  (D010001)
Delovno mesto razpisujemo za polovični delovni čas za določen čas dveh let.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji in sedanji) ustrezne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje informatika  v javni upravi,
  • tekoče znanje angleškega jezika.

3.Ostala znanja in sposobnosti:

  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • znanje za uporabo računalniških orodij.

4.Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

5.Rok za prijavo:

do vključno 7. 9. 2011. 

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
E-mail:
Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika.