Datum objave: 06.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA za področje Tribologija.   
Čas trajanja: določen čas dve leti in polni delovni čas

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univ.dipl.inž.str. ali mag. znanosti ali doktorat znanosti s področja strojništva,
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje Tribologija,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, do 14.09.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: