Datum objave: 06.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

visokošolski učitelj predavatelj za področje zdravstvene vzgoje  (šifra DM D017004)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba - 7. raven izobrazbe:
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • Veljavni habilitacijski naziv predavatelja ali višjega predavatelja za področje zdravstvene vzgoje.
 • Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.


3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.11.2011

5.  Rok za prijavo:

15 dni (od 6.9. do 21.9.2011)

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail:ema.rebernik@zf.uni-lj.si