Datum objave: 09.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA PATOLOGIJO: za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat  znanosti
 • veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Patologija
 • kandidat bo hkrati sklepal z UL MF Inštitutom za patologijo  tudi delovno razmerje kot zdravnik specialist V/VI PPD1
 • znanje slovenščine
 • kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

3.Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

4.Začetek dela:

10.12.2011

5.Rok za prijavo:

90 dni, od 9. 9. 2011 do 8. 12. 2011

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnica Katedre za patologijo prof. dr. Nina Zidar
Telefonska številka: 01 543 7106