Datum objave: 12.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom (nadomeščanje porodniške)

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat naravoslovnih ali biotehniških znanosti
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • delovne izkušnje na področju biokemije in molekularne biologije (heterologne ekspresije in čiščenja proteinov)
  • 3 mesečno poskusno delo

3. Kratek opis dela in nalog:

  • delo na projektu: Metagenomika za preučevanje in biorudarjenje bakterijskih lakaz za sonaravno ohranjanje okolja
  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4.Rok za prijavo:

15 dni od 12.09.2011 do vključno 26.09.2011

Datum začetka zaposlitve (predvidoma): 01.10.2011

5.Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Uršula MUHAR
Telefonska številka: 01/320 3701