Datum objave: 07.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:   FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž
Šifra delovnega mesta:D019001
Tarifni razred: IX
Šifra naziva: 3
Naziv: Docent 

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8. raven izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv za področje farmacevtske kemije,
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti,
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom
 • dognanji stroke ter koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
 • predavanja študentom,
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov,
 • mentorstva,  znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
 • proučevanje in razvijanje konceptov,
 • skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov,
 • druge naloge

4.Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 7 mesecev (nadomeščanje odsotne delavke),  s polnim delovnim časom.

5.Rok za prijavo: do vključno 27.9.2011

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 01/4769-505
E-mail: