Datum objave: 10.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT VII/2 v nazivu Asistent za področje prevodoslovja
za določen čas do 15. 1. 2012, za delo s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetni diplomirani prevajalec, smer angleščina in francoščina
  • veljaven habilitacijski naziv asistenta za prevodoslovje

3.Kratek opis del in nalog:

  • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze
  • opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

5 dni, do vključno 14.09.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: