Datum objave: 15.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT – M/Ž
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VIII
Naziv: asistent z magisterijem
Šifra naziva: 2

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba: znanstveni magisterij s področja farmacije (8/1. raven izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje socialne farmacije ali biofarmacije in farmakokinetike,  funkcionalna znanja,
 • ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote
 • nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme
 • opravljanje drugih nalog

4.Sklenitev  delovnega razmerja za določen čas,  s krajšim (10%) delovnim časom.

5.Rok za prijavo:

10 dni   (do vključno 25.9.2011)

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 01/4769-505
E-mail: